fbpx
 
 
 

Var han Guds Profet?

Er det ikke mange problemer med islam?

Noe som ofte hindrer folk i å akseptere at islam er Guds sanne religion, er at deler av religionens lære strider med de moralske verdier man er oppdratt til å mene er riktige, men er dette et argument for at religionen ikke er fra Gud?

Vårt bilde av islam

I Vesten blir vi gjennom media og andre upålitelige kilder presentert med et unyansert og uriktig bilde av islam. Oppsummert kan vi si at av å se på dette bildet får vi inntrykk av at islam er en utdatert livsstil som undertrykker kvinner, har barbariske og menneskefiendtlige lover og oppfordrer til krig og terror. Basert på dette bildet vil hjertet automatisk ville avvise islam. Dette bildet gjenspeiler dog ikke virkeligheten. Islam er ikke utdatert fordi mennesker har funnet opp verdier som er annerledes enn Guds verdier. Det er tross alt samfunnet som skal adlyde Gud, og ikke Gud som skal adlyde samfunnet.

Islam undertrykker ikke kvinner

Hadde det vært sant at islam undertrykker kvinner, ville muslimske kvinner som lever i den frie vestlige verden forlatt islam i hopetall, noe som ikke er tilfellet. I realiteten er det stikk motsatt, majoriteten av de som konverterer til islam er nemlig kvinner. Ta Storbritannia som eksempel. Der er det estimert at det er over 5000 mennesker som konverterer til islam årlig, og rundt 2/3 er kvinner.1 Det gir ikke noen mening at kvinner skulle konvertere til islam i hopetall for å bli undertrykt av menn.

Islam har ikke barbariske og menneskefiendtlige lover

De lovene som fremstilles som barbariske og menneskefiendtlige, blir fremstilt slik fordi de tas ut av sin kontekst og retningslinjene som gjelder i et islamsk rettssystem blir ikke nevnt. I tillegg er mye av det som påstås om islams lovverk usant, det er rene fabrikasjoner uten noen som helst grobunn i islam. I realiteten er islams lovverk barmhjertig og til fordel for menneskeheten.

Islam er imot terrorisme

Det stemmer at det har vært enkelte tilfeller hvor mennesker har begått grusomme terrorhandlinger i islams navn, men det betyr ikke at disse ugjerningene er riktige ifølge islam. Ingen ville f.eks. sagt at kristendommen forkynner drap og terror basert Anders Behring Breivik sine ugjerninger i kristendommens navn. På samme måte oppfordrer ikke islam til krig og terror bare fordi enkelte mennesker har gjort forferdelige handlinger i islams navn.

Medias fremstilling av islam er feil

Hver av de nevnte tingene og alle andre ting som folk har innsigelser mot når det gjelder islam, kan forklares i dybde og detalj. De fleste av tingene har egentlig ikke noe med islam å gjøre, men er basert på en feil fremstilling av islam, eller muslimer som gjør dårlige handlinger som er i strid med islams lære. Noe å reflektere over er at hvis dette skrekkbildet av islam som samfunnet ser gjennom media, hadde vært sant, ville islam neppe kunne ha fått mange nye konvertitter. Til tross for medias skrekkbilde er islam verdens raskest voksende religion basert på antall konverteringer. I Guinness rekordbok står det: «Islam er verdens raskest voksende religion. I 1990 var 935 millioner mennesker muslimer og dette tallet hadde eskalert til 1,2 milliarder ved år 2000, som vil si at én av fem mennesker følger islam. Selv om religionen begynte i Arabia, ved 2002 levde 80% av alle muslimer utenfor den arabiske verden. I perioden 1990-2000, konverterte om lag 12,5 millioner flere mennesker til islam enn til kristendommen.»2

Er våre verdier et argument for at noe ikke er fra Gud?

Hvis noe av Koranens lære går imot de skikker og normer vi er vant til, betyr det at Koranen ikke er fra Skaperen? Det er faktisk ingen rasjonell grunn til påstå at fordi man ikke liker noe ved islam, avkrefter det Koranens guddommelige opphav. Spiller det noen rolle om Koranen tilsynelatende ikke skulle være forenlig med det «moderne» liv? Kanskje Skaperen ikke liker «modernitet» eller andre menneskeskapte ideologier. Dette er ikke nødvendigvis tilfellet, poenget er at dette ikke er en rasjonell grunn for å avvise at Koranen er fra Skaperen.

Folk har forskjellige verdier

Problemet med å dømme en hvilken som helst bok eller skrift bare på dens moral og lover, er at moral og lover generelt sett er langt fra universelle. For eksempel er noe som virker som en streng straff i én kultur, ansett som en mild straff i en annen. I mange land vil de mene at et fengsel med mange aktiviteter og mulighet til å kommunisere med verden etter å ha begått et grusomt terrorangrep, slik tilfellet er med Anders Behring Breivik, er en veldig mild straff. Mange steder i verden, inkludert USA, kunne slike kriminelle ha fått dødsstraff. Poenget er at vi ikke har universelle og objektive verdier om rett og galt, så dette kan ikke være et kriterium for å bedømme hvorvidt en religion er fra Gud.

Verdier forandrer seg

Den «siviliserte frie verden» endrer stadig selv sine moralske og etiske holdninger til mange ting. Ting som var sett på som negativt for ti år siden er akseptabelt i dag og omvendt. Likevel snakker noen talspersoner for den «frie verdens» verdier, om deres moral og verdier som om de var en slags guddommelig lov, noe de selvfølgelig ikke er. Poenget er at det største problemet folk vanligvis har med islam, er egentlig ikke et gyldig kriterium å bedømme religionen etter. Rasjonelt sett bør man ta det standpunkt at hvis man kan fastslå overbevisende bevis om at en bok har guddommelig opphav, så bør man akseptere at vår Skaper vet hva som er best for oss. Det er faktisk ganske sannsynlig at mennesker ville ha valgt moral, lover og verdier som de føler seg komfortable med, fremfor de som faktisk er gode og nyttige for dem. Faktumet er at det er mange ting som er bra for oss, som vi ikke liker, og mange ting vi liker som faktisk er dårlig for oss. Så vi bør avfeie denne tanken om islams såkalte uforenlighet med det moderne liv, som en logisk tankefeil som avleder oss fra det egentlige temaet om at islam er Guds sanne religion.

Konklusjon

Argumenter som ofte brukes for å avspore temaet når det er blitt presentert bevis for at islam er Guds sanne religion, er emosjonelle argumenter bygd på et feilaktig bilde av islam. Om man leser om de samme tingene som enkelte har innsigelser imot, i riktig kontekst fra riktige kilder, får man et helt annet bilde. Til tross for det, om Koranen skulle lære noe som er annerledes enn de verdier vi er oppdratt med, så betyr ikke det at Koranen ikke er fra Gud. Våre verdier er et resultat av oppdragelse og samfunnet vi lever i, og kan være feil, for forskjellige samfunn har forskjellige verdier. I realiteten så er den eneste objektive kilden til hva som er rett og galt, hva Gud sier. Neste steg er nettopp det; å finne ut hva Gud sier og utforske islams lære.

Neste steg: Hva er det islam lærer?

 

 


1 Se Jack Doyle, «How 100,000 Britons have chosen to become Muslim... and average convert is 27-year-old white woman,» Daily Mail, Web, 3. april 2014; M. A. Kevin Brice, A Minority Within a Minority: A Report on Converts to Islam in the United Kingdom (Faith Matters, 2010). <http://faith-matters.org/images/stories/fm-reports/a-minority-within-a-minority-a-report-on-converts-to-islam-in-the-uk.pdf>.

2 Claire Folkard, Guinness World Records 2003 (New York: Bantam Books, 2003) 142.

0
Delinger

Liker du artikkelen?

Hvorfor ikke dele den med dine venner?

0
Delinger