fbpx
 
 
 

Ubesvarte spørsmål?

Hvorfor er det galt å karikere profeten Muhammed?

Hånende tegninger og videoer er flere ganger blitt laget av profeten Muhammed (fred være med ham). Den muslimske verden reagerer med avsky, mens den vestlige verden skriker ytringsfrihet og forsvarer karikaturene på liv og død. Denne gangen gikk det så langt at Charlie Hebdo som trykket disse tegningene ble drept. Hvorfor reagerer muslimer så mye på disse tegningene? Er det virkelig så ille at Profeten (fred være med ham) blir karikert? Er det ikke en del av ytringsfriheten?

Intet menneske kan måles med Muhammed

Charlie Hebdo og alle andre som har laget, trykket og publisert trakasserende tegninger eller videoer av profeten Muhammed (fred være med ham), får ingen sympati! Det er fordi disse er mobbere som håner, nedverdiger og sprer hat mot 1,6 milliarder muslimers mest elskede. Muhammed (fred være med ham) er muslimers ypperste rollemodell i ethvert aspekt i en muslims liv. Alt fra hvordan han spiste, var med sin familie, handlet med andre, tilba Gud, styrte samfunnet og til den minste lille detalj om alt og ingenting, er Muhammed (fred være med ham) det perfekte eksempel å etterfølge. Intet menneske har satt sin fot på denne jord som kan måles opp med Muhammed (fred være med ham). Intet menneske har hatt mer kjærlighet for fred og forsoning for hele menneskeheten, enn Muhammed (fred være med ham). Intet menneske er mer elsket og etterfulgt siden manns minne enn Muhammed (fred være med ham).

En barmhjertighet for menneskeheten

Gud er Ham som har gitt deg hørsel som du hører med, syn som du ser med, lunger som du puster med, sanser som du opplever verden med og alt annet av goder du nyter gjennom din kropp og i denne verden. Og Gud er Ham som sendte Muhammed (fred være med ham) som Profetenes segl for å veilede deg og resten av verden til Paradisets Haver og redde deg og resten av verden fra Ilden av Helvete. Muhammed (fred være med ham) er ikke et ordinært menneske, han er Guds Profet (fred være med ham). Med hvilken rett kan du legitimere å håne ham hvis sjel var sendt til denne verden som en barmhjertighet til menneskeheten? Du tror ikke på ham sier du! Det er ditt valg, men for 1,6 milliarder mennesker er han nettopp dette; Guds barmhjertighet til menneskeheten, frelseren som er sendt for å veilede den menneskelige rase til godhet, ut fra evig fortapelse og inn til evig lykksalighet. Nå forstår du kanskje hvorfor muslimer ikke tolererer hån av Muhammed (fred være med ham)? Et angrep på Profeten (fred være med ham) er et angrep på enhver muslim! En del av å være en sann troende er å elske Allahs Profet (fred være med ham) mer enn sitt eget liv! En muslim hvis tro er sann og sterk vil ikke nøle et sekund med å ofre sitt eget liv i favør for Profeten (fred være med ham).

Når muslimer hånes med hatefulle ytringer eller karikaturer uten at Profeten (fred være med ham) sin ære krenkes, vil du ikke se tilsvarende følelser bli vekket hos muslimer. Det er nettopp fordi Muhammed (fred være med ham) er mer kjær for en muslim enn alle muslimer sammenlagt på denne jord.

Hvem var Muhammed?

Hadde du visst hva slags vidunderlig menneske Profeten (fred være med ham) var, ville du også følt urett når han ble hånet. Han begjæret ikke denne verdens velstand, han var ikke ute etter makt eller fornøyelse, og han ville ikke tjene sitt eget vesen. Han levde i fattigdom, selv da verdens skatter ble tilbudt ham. Han misbrukte intet menneske, selv da makt ble lagt ved hans føtter. Han gav alt som kom i hans forvaring til de trengende. Han var trist og gråt om nettene – ikke fordi han var misfornøyd med Guds velsignelser – men fordi han elsket sine medmennesker så høyt at det rystet hans hjerte når de ikke ville ta imot invitasjonen om å bli reddet fra Ilden av Helvete.

Hvem var Charlie?

Charlie på den andre siden, han var ond! Han hånet og nedverdiget Guds Sendebud (fred være med ham). Attentatet mot Charlie Hebdo er verken forsvarlig eller støttet av islam. Men å bruke dette attentatet som en grunn for å hylle Charlie er heller ikke forsvarlig. Charlie mobbet 1,6 milliarder uskyldige sjeler på denne jord! Et menneske med et sunt hjerte kan ikke ha sympati for et slikt vesen.

Galskapen fortsetter

Forestill deg at du var ute en dag og så en mann som du visste hadde voldtatt utallige uskyldige kvinner. Da du kom hjem så du på nyhetene at denne voldtektsmannen var blitt overfalt og drept av noen som ville hevne denne forbryterens ugjerninger. Hvordan ville du ha reagert? Hva ville du følt? Du ville riktig nok ta avstand fra handlingen av å ta loven i egne hender og drepe voldtektsmannen, men ville du sørget over hans bortgang? Ville du hatt sympati for den avdøde voldtektsforbryteren? Ville du ha markert din motstand for drapet på voldtektsmannen ved å demonstrere i gatene med slagordet «Jeg er voldtektsmann»? Ville du gått så langt i din fordømmelse at du ville oppfordret alle til å massevoldta uskyldige kvinner for å vise at du er imot drapet på voldtektsmannen og at man ikke skal la det demokratiske rettsvesen svekkes? Neppe! Det ville være galskap! Denne voldtektsmannen er Charlie, og hans ofre er 1,6 milliarder uskyldige muslimer. Om ikke du, men mange i verden har reagert til Charlies død ved å si at de selv er Charlie, ved å støtte Charlie, ved å gjenopplive Charlies mobbing i sine aviser og ved å oppfordre til å fortsette mobbingen av muslimer. Dette er også galskap!

Noen vil kanskje tenke at voldtekt og hatefulle karikaturer av Profeten (fred være med ham) ikke kan sammenlignes. Riktignok er det to helt forskjellige ting. Eksemplet med voldtekt var for å sette ting i perspektiv. Bytt ut voldtektsmannen med en nynazist som sprer hat, håner og mobber mørkhudede. Vil din reaksjon være annerledes? Du vil også fordra nynazisten, selv om han blir urettmessig drept. Du vil ikke oppfordre til mer nynazisme eller si at du selv er nynazist i sympati for den drepte nynazisten. Det er fordi du har blitt oppdratt til at det er galt å nedverdige andre pga. deres hudfarge. Frem mot 70-tallet var det mange steder i den vestlige verden akseptert å håne, mobbe og diskriminere mørkhudede. I dag er det ikke det, men det er akseptert å håne og mobbe muslimer. Det disse tre handlingene har til felles er at de er onde og avskyelige. Dermed kan ikke samfunnets reaksjon være stikk motsatt ved forskjellige onde gjerninger.

Beskytter ytringsfriheten å karikere Profeten?

Noen er kanskje så blendet av sin stahet at de ikke klarer å se at hån av Profeten (fred være med ham) er ondt, til tross for at 1,6 milliarder muslimer føler seg såret og mobbet. Slike folk vil si at å karikere Profeten (fred være med ham) er beskyttet av ytringsfriheten. Dette er for øvrig ikke sant. Vestens konsept om ytringsfrihet er ikke en guddommelig åpenbart lov hvis rammer er definert av en objektiv kilde. Ei heller er det noen enighet om rammene for ytringsfrihet i verdens forskjellige land. Mobbing, hatspredning og sjikane er ikke beskyttet av ytringsfriheten, verken i Norge eller i andre vestlige land hvor hån av Profeten (fred være med ham) forsvares. Når det gjelder hvem som kan avgjøre om noe er hån, hatspredning og mobbing, er det den part som blir utsatt som må avgjøre. Hvis det er opp til mobberen å avgjøre om vedkommende mobber andre, vil ingen innrømme at de er mobbere og mobbing må nesten aksepteres som om det var en menneskerett å mobbe andre.

Må muslimer bare tåle det?

Noen vil selv nå ikke akseptere at det er galt og imot ytringsfrihetens rammer å spre hat mot muslimer gjennom hånende karikaturer av profeten Muhammed (fred være med ham). De vil kanskje si at dette må man bare tåle, slik en rekke norske politikere sa mens de holdt opp Charlie Hebdo sine ufyselige karikaturer av Profeten (fred være med ham).1 Man kan aldri tolerere mobbing og hatspredning, det må sies imot! Det som attpåtil er ironisk ved det hele er at 17 land innskrenker ytringsfriheten ved å forby det å benekte Holocaust.2 Det er fordi det anses som sårende for jøder. Selv i Frankrike hvor karikaturene av Profeten (fred være med ham) ble trykket er det forbudt å benekte Holocaust. Hvordan er det mulig å innskrenke ytringsfriheten for å ikke såre jøder, mens det er fritt frem å såre muslimer? Dette er hykleri på det verste! Så argumentet om at muslimer må tåle mobbing i ytringsfrihetens navn er ikke annet enn tøv.

Reuters om Holocaustkarikatur

19. August 2010 skrev det verdenskjente nyhetsbyrået Reuters:

«(Reuters) - En nederlandsk muslimsk gruppe ble bøtelagt € 2500 ($ 3200) for å ha publisert en tegning som foreslo at Holocaust ble funnet opp eller overdrevet av jøder, dømte en nederlandsk ankedomstol på torsdag.

Domstolen i den vestlige byen Arnhem forandret dommen om frikjennelse som ble avsagt av en nederlandsk lavere domstol, og sa at tegningen som ble publisert på nettstedet til Arab European League (AEL) i 2006, var ‘unødvendig sårende.’

‘Domstolen påpeker at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, som anser ytringsfrihet av overordnet betydning og forsvarer den grundig, gjør et unntak for fornektelse eller trivialisering av Holocaust,’ sa domstolen.

Retten har også ilagt en to års prøvetid på AEL.

Tegningen viser to menn i Auschwitz som ser på flere døde lik. ‘Jeg tror ikke de er jøder’, sier en mann. Den andre mannen svarer: ‘Vi må få til 6.000.000 (i antall) på et eller annet vis.’ Seks millioner jøder ble drept under Holocaust.

Den nederlandske gruppen sier de ikke hadde noen intensjon om å bestride Holocaust, men ønsket i stedet å poengtere det de beskrev som dobbeltmoral i ytringsfriheten.

AEL sirkulerte den i 2006 etter en dansk avis publiserte en karikaturtegning av profeten Muhammed som utløste et ramaskrik blant muslimer i mange land.»3

Hykleriet har ingen grenser

Arab European League publiserte tegningen av de to jødene etter at nederlandske påtalemyndigheter besluttet å ikke tiltale parlamentsmedlem Geert Wilders for distribusjon av karikaturtegningene av profeten Muhammed (fred være med ham).4 Begrunnelsen som ble lagt til rette for at det er forbudt å tegne helt to anonyme jøder som ser ut til å overdrive antallet døde ved Holocaust, var at det er «unødvendig sårende» ifølge domstolen i Arnheim. Samtidig anses det å være akseptabelt å spre hat mot, stigmatisere, stereotypisere og mobbe muslimer ved å tegne deres Profet (fred være med ham) som en gris, terrorist og kvinnemisbruker. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen gjør et unntak i ytringsfriheten for «fornektelse eller trivialisering av Holocaust». Er det ikke «unødvendig sårende» for 1,6 milliarder muslimer når deres Profet (fred være med ham) blir hånet? Verden har aldri opplevd tilsvarende reaksjoner som hånet av Profeten (fred være med ham) medførte. Hele den muslimske verden har uttrykt at de opplever disse hånende karikaturene som «unødvendig sårende», trakasserende og som mobbing. Demonstrasjoner har blitt holdt verden rundt og protester i alle former er blitt utført. I Pakistan med over 177 millioner innbyggere ble selveste YouTube blokkert av myndighetene etter at YouTube nektet å fjerne den sjikanerende videoen kalt Innocence of Muslims hvor Profeten (fred være med ham) ble hånet. Det kan ikke legitimeres å håne Profeten (fred være med ham) i ytringsfrihetens navn, hvis det ikke kan legitimeres å såre jøder ved å sette tvil ved Holocaust.

Kan mobberne avgjøre hva som er mobbing?

Ytringsfriheten har ingen guddommelige åpenbarte retningslinjer. Problemet i dag er at de som sitter med makten til å definere rett og galt er mennesker, og ikke bare det, de er partiske. Kampen om ytringsfrihet har aldri handlet om retten til å såre, håne eller trakassere andre. Den handlet om retten til å være uenig, retten til å si imot det etablerte, retten til å tale imot undertrykkere og retten til å si sannheten uten konsekvenser. Å legitimere hån og mobbing mot en gruppe mennesker, og skåne en annen utvalgt gruppe, er et misbruk av konseptet om ytringsfrihet. Om en gruppe «mørkhudede» blir mobbet er det ikke mobberen og hans likesinnede som kan avgjøre om det er mobbing eller ikke. Det vil alle være enige i, les forrige setning på nytt og bytt ut ordet «mørkhudede» med «muslimer». Da får du: Om en gruppe «muslimer» blir mobbet er det ikke mobberen og hans likesinnede som kan avgjøre om det er mobbing eller ikke. Hvorfor er det plutselig annerledes nå? Det er fordi den vestlige verden har kommet over det stadiet hvor de anså de mørkhudede som underlegne, men de mener fortsatt at deres vestlige sivilisasjon er overlegen den muslimske. Så når muslimer uttrykker at de blir mobbet, psykisk misbrukt og hånet, har det ingen verdi i Norges politiske verden. For muslimer er jo mentalt tilbakestående som ikke klarer å forstå at dette er ytringsfrihet, ikke sant?

Du har kanskje endret ditt syn på om det er legitimt å karikere Guds profet – Muhammed (fred være med ham) – etter å ha lest dette? Om du har endret ditt syn eller ikke, er det neste steget å bli kjent med mannen (fred være med ham) som det hele dreier seg om. Når du virkelig blir kjent med Muhammed (fred være med ham) sin karakter, hans levemåte og hans budskap, vil du trolig se på verden med et annet syn.

Neste steg: Hvem er profeten Muhammed?

 

 


1 Se http://www.tv2.no/v/871523/
2 Lechtholz-Zey, Jacqueline: Laws Banning Holocaust Denial. Genocide Prevention Now. Se https://no.wikipedia.org/wiki/Holocaust-benektelse#cite_ref-106
3 http://www.reuters.com/article/2010/08/19/us-ba-dutch-holocaust-muslims-idUSTRE67I3ZT20100819
4 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8638841.stm

0
Delinger

Liker du artikkelen?

Hvorfor ikke dele den med dine venner?

0
Delinger