fbpx
 
 
 

Hva gjør jeg her?

Han er Abu-Qasim (faren til Al-Qasim) Muhammed, sønnen til Abdullah som er sønnen til Abdul-Mutalib. Avstamningen hans kan spores tilbake til Adnans stamme, som er sønnen til Ismael (Guds Profet, sønnen til Ibrahim, den som Gud valgte for Hans kjærlighet), må Gud opphøye deres omtale. Hans mor er Aminah, datteren til Wahb.

Profeten (fred være med ham) ble født i år 570 i Quraish stammen (som er ansett som en nobel avstamming) i Mekka, som ble regnet som den religiøse hovedstaden på den arabiske halvøya. Han fikk den guddommelige åpenbaringen i grotten, Hira, da han var førti år gammel. Videre fulgte en lang periode med motgang og undertrykkelse av Profeten (fred være med ham) og de tidlige muslimene. Han gikk gjennom tortur og forfølgelse for budskapet om Den Ene Gud. Han gav aldri opp og holdt tålmodig ut helt til Allah gav ham seier.

0
Delinger

Liker du artikkelen?

Hvorfor ikke dele den med dine venner?

0
Delinger