fbpx
 
 
 

Var han Guds Profet?

Det er mange religioner i verden, og de alle påstår å inneha sannheten. Så hvordan kan en som er på søken skille ut den sanne religionen? Skal man følge det foreldrene tror på? Skal man føle seg frem? Skal man tro på den religionen som er enklest? Det må være en måte å skille ut Guds sanne religion på.

Noen religioner lærer at Gud er et menneske, andre tilber statuer og dyr, noen mener at Gud er overalt, mens andre sier at Gud ikke kan sammenlignes med noe som helst som er skapt. Hvem har rett? Hvordan kan man vite hvilken religion som er sann og tror riktig om Gud?

Ved å se på livet til Muhammed som hevdet å være profet, vil man kunne se om han var en løgner, hadde vrangforestillinger eller var en sann profet sendt av Gud.

For å avgjøre om islam virkelig er fra Gud, må Koranen vurderes nøye. Det første man må finne ut er om Koranen er autentisk bevart, eller om den er blitt endret gjennom historien. For hvis den er forandret, er det ikke mulig å verifisere den som Guds ord, og er den uforandret vil dette være noe ekstraordinært som styrker dens troverdighet.

En enkel måte å finne ut om en bok virkelig er fra Gud er å finne ut om den inneholder selvmotsigelser. Om den gjør det, kan den ikke være fra Gud.

Hvis noe er skrevet av et menneske, er det mulig for andre mennesker å skrive noe lignende. Hvis en tekst er umulig å imitere for hele menneskeheten, tyder det på at teksten kan være guddommelig. Spørsmålet er om Koranens litterære form kan imiteres og om den er fra Gud.

Noe som ofte hindrer folk i å akseptere at islam er Guds sanne religion, er at deler av religionens lære strider med de moralske verdier man er oppdratt til å mene er riktige, men er dette et argument for at religionen ikke er fra Gud?

Det er noen grunnleggende og viktige ting du bør vite om islam. Når du vet disse kan du vurdere hva du skal gjøre videre i livet.

0
Delinger

Liker du artikkelen?

Hvorfor ikke dele den med dine venner?

0
Delinger